SCHENKEN (november 2018)

U bent vast alweer aan het denken, wat u met Sinterklaas gaat schenken ….

Dat schenken kan dit jaar natuurlijk ook door een bedrag over te maken aan uw kinderen. Door vrijstellingen te gebruiken, betaalt uw kind geen of minder belasting over de ontvangen gift. Voor kinderen gelden de hoogste vrijstellingen. U mag hen als ouder jaarlijks € 5.363 (cijfers 2018) belastingvrij schenken.

Steuntje in de rug

Wilt u volwassen kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Er zijn diverse mogelijkheden om daarbij gebruik te maken van vrijstellingen. Uw kind betaalt dan geen schenkbelasting over de gift. U kunt uw (volwassen) kind eenmalig € 25.731 schenken. Hij of zij moet dan tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking. (Als de partner van uw kind jonger dan 40 jaar is, geldt de vrijstelling ook.)

Gift voor huis of studie

Koopt uw volwassen kind een huis, overweegt hij of zij een fikse verbouwing? Dan mag je voor dit doel € 100.800 belastingvrij schenken, als uw kind tussen de 18 en 40 jaar is. De schenking hoeft niet in één keer overgemaakt te worden. U mag deze spreiden over twee of drie jaar. Ook is er een vrijstelling voor een dure studie. Als ouder mag u uw kind hiervoor eenmalig € 53.602 schenken. Op de site van de Belastingdienst staan de precieze voorwaarden waar deze schenkingen aan moeten voldoen.

Schenken op papier

Door te schenken op papier draagt u een deel van uw vermogen over aan uw kinderen zonder dat u dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met uw nalatenschap. Door deze verrekening zijn uw kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u jaarlijks vanaf het moment dat u de schenking doet tot aan uw overlijden een rente van 6% betaalt aan uw kinderen over het geschonken bedrag. Een schenking op papier is vooral praktisch als u geen contant geld wilt schenken, omdat uw geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting uw kinderen.

Wilt u een schenking doen? Bel Natascha Dröge-Steenbergen, notaris in Arnhem op 026-3842200 en maak een afspraak.