De notaris, maar dan anders….

Alles is onderhevig aan verandering en dat geldt ook voor een notaris.

Vroeger vielen de opdrachten vanzelf op de deurmat… Gekscherend was de uitdrukking; de Notaris wacht tot het grint knerpt… maar zo is het al lang niet meer. Wil je tegenwoordig als notaris een opdracht gegund krijgen, dan moet je je onderscheiden.

Maar hoe doe je dat? Natuurlijk door kennis, persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Nu weet ik dat ik ècht iets waardevols te bieden en te delen heb, maar hoe bereik ik mijn doelgroep en zorg ik dat deze daar ook van op de hoogte raakt?

Welk stappen moet ik zetten om meer mensen binnen mijn doelgroep te bereiken, meer cliënten te mogen begroeten, te groeien en de juiste keuzes te maken?

Ik wist het niet, maar toch bleef ik tegen beter weten in proberen op mijn eigen manier…tot in het laatste kwartaal van 2016. Ineens besefte ik me dat een goed notaris is niet ook automatisch een goed ondernemer is! Dus… ik ging op zoek naar hulp.

Er zijn mensen die deze inzichten wél hebben. Xavier Zeilinga van Immens B.V. uit Eerbeek is sindsdien mijn klankbord.

Xavier adviseert en begeleidt mij als ondernemer, maar controleert en toetst ook de werkprocessen binnen mijn kantoor. Hij is bevoegd om mij en mijn medewerkers aan te spreken op de gemaakte afspraken. Op die manier wordt gewaarborgd dat gemaakte afspraken worden geïmplementeerd en processen op de juiste manier gevolgd.

We zijn kritisch naar onszelf om onze cliënten optimaal te kunnen bedienen. Onze werkprocessen moeten nog beter aansluiten op wat onze cliënten willen.

Wat wil een cliënt dan? Een cliënt wil zich in eerste instantie ‘gezien en gehoord’ voelen, vervolgens een kundig advies in begrijpelijke taal, zorgvuldig opgemaakte akte(n) en afronding van het dossier binnen een redelijke termijn en dat is precies wat wij bieden.

Welke gevolgen heeft deze wens van de cliënt nu voor ons werkproces gehad?  De concepten en adviezen worden binnen één week gemaakt, gecontroleerd en verzonden, zodat ondertekenen van de akten binnen drie weken mogelijk is! 

Dit betekent dat iedere medewerker zijn/haar rol binnen het proces moet kennen en conform het vastgelegde proces moet handelen. Xavier begeleidt iedere medewerker daarbij om het optimale te bereiken: een tevreden cliënt!