Overdrachtsbelasting 2021

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2021 betalen “ starters “ op de woningmarkt, onder bepaalde voorwaarden, geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer betalen: van 6% naar 8%.

De voorwaarden zijn dat je meerderjarig bent, jonger dan 35 en dat je zelf in de woning gaat wonen. Je kunt één keer gebruik maken van de vrijstelling.

Vanaf 1 april 2021 wordt de startersvrijstelling beperkt tot woningen waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 400.000,00. Is de waarde hoger, dan betaal je 2% overdrachtsbelasting.

Tot 1 april 2021 geldt de startersvrijstelling dus ongeacht de waarde van de woning.

Als je geen starter meer bent geldt het tarief van 2% als je zelf in de woning gaat wonen.

Je dient als koper een schriftelijke verklaring af te leggen, waaruit moet blijken of je aan de voorwaarden voldoet voor de startersvrijstelling of voor het verlaagde tarief van 2%.

Indien de woning gezamenlijk door twee kopers wordt gekocht en slechts één van de kopers voldoet aan de vereisten voor de startersvrijstelling, dan geldt de vrijstelling maar gedeeltelijk.

Het tarief van 8% geldt voor kopers die geen woning kopen maar bijvoorbeeld een bedrijfspand en ook voor kopers die wel een woning kopen maar er niet zelf in gaan wonen (verhuren).

Ook voor ouders die een woning kopen voor hun kind geldt het tarief van 8%. Zij gaan er namelijk niet zelf in wonen.

Let op: aanhorigheden, bijvoorbeeld een stuk tuin, een garage of een schuur, die niet gelijk met de woning worden gekocht, vallen vanaf 1 januari 2021 onder het 8% tarief.

Mocht u nog vragen hebben over de overdrachtsbelasting of andere onderwerpen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/overdrachtsbelasting