HUWELIJKSE VOORWAARDEN: DOEN OF NIET?

Gaat u trouwen? Hoe doe u dat dan? Met of zonder huwelijkse voorwaarden?
In Nederland trouwen op dit moment nog steeds de meeste mensen zonder huwelijkse voorwaarden op te maken. Deze mensen zijn daardoor in gemeenschap van goederen getrouwd. Alle bezittingen en schulden die zij hadden op het moment van hun huwelijk, zijn gemeenschappelijk geworden. Heeft u echter iets verkregen door schenking of een erfenis onder een uitsluitingsclausule of is er sprake van goederen of schulden met bijzondere verknochtheid, dan is het huwelijk op grond van de wet niet gemeenschappelijk.

Gevolgen gemeenschap van goederen

De gevolgen van het aangaan van een gemeenschap van goederen kunnen dus groot zijn. Immers, in feite geldt dat alles dat u heeft en zult verkrijgen, moet delen met uw partner. En zolang er voldoende romantiek is, is dat natuurlijk geen probleem. Het wordt pas lastig als een echtscheiding op komst is en u zich opeens realiseert dat u moet delen.

Vanaf 2018 beperking van gemeenschap

De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel aangenomen dat een beperking van de gemeenschap van goederen inhoudt. De beperking betekent onder andere het volgende: een privévermogen van voor het huwelijk blijft van u. Erfenissen en schenkingen blijven bovendien buiten de gemeenschap. Ik ben natuurlijk blij met deze ontwikkeling. Echter, nog steeds betekent het dat wanneer u trouwt en geen huwelijkse voorwaarden aangaat, er bezittingen of schulden zijn die ongewenst in de gemeenschap kunnen vallen. In veel gevallen is dat nog steeds een onwenselijke situatie. Ik denk bijvoorbeeld aan het geval dat u ambities heeft om een onderneming te gaan starten. Vindt u het redelijk dat u bij een echtscheiding de waarde van je onderneming volledig moet betrekken in de verdeling? Kunt u dan niet veel beter huwelijkse voorwaarden op laten maken?

Killer for romance

Dat is zeker het geval. Het bijzondere is echter dat het merendeel van de mensen er niet aan wil. Het is een lastig onderwerp terwijl u bezig bent samen uw huwelijk te organiseren, uw jurk uit te kiezen en een gastenlijst te maken. Het is een ‘killer for romance’: want wie wil er nu op zo’n moment nadenken over wat je met elkaar zou willen verdelen of verrekenen op het moment dat het huwelijk eindigt? Dat is nu eenmaal niet zo romantisch, maar bedenk wel dat het makkelijker is over dit soort onderwerpen te praten terwijl u elkaar nog lief vindt, dan op het moment dat een echtscheiding aanstaande is.