Bespaartips na overlijden

Met een goed testament kunt u nabestaanden veel erfbelasting laten besparen na uw overlijden. Bijvoorbeeld door een flexibele renteclausule op te nemen en legaten op maat te maken. Ook zijn testamenten een mooi middel om het vermogensverlies vanwege een eigen bijdrage in het kader van de Wmo zo veel mogelijk te beperken. We scannen bestaande testamenten daarom vaak op hun actualiteit en houdbaarheid.

Overlijden en koopwoning

Waar na een overlijden niet altijd aandacht voor is, maar wat wel aandacht verdient als de overledene een koopwoning had, zijn de volgende twee praktische besparingstips:

(1) de WOZ-waarde van de koopwoning is ook de waarde die geldt voor de erfbelasting. Als je door het overlijden eigenaar bent geworden van een (gedeelte van een) koopwoning, kan een te hoge WOZ-waarde tot een (veel) te hoge aanslag erfbelasting leiden. Het corrigeren van de WOZ-waarde hoeft relatief weinig te kosten en kan tot een grote besparing aan erfbelasting leiden

(2) het overlijden van iemand heeft vaak tot gevolg dat de hypotheek boetevrij kan worden overgesloten naar een andere hypotheekverstrekker. Uw hypotheekverstrekker voelt vaak niet de behoefte u hierop te wijzen. Met de huidige rentestanden kan het voor een achterblijvende partner zeer interessant zijn een overstap te maken. Uw hypotheekadviseur kan u hierin goed adviseren.