Aanpassing koopovereenkomsten vanaf 1 februari 2018

Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben met makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en Vastgoed Pro afgesproken dat vanaf 1 februari 2018 er standaard in de koopovereenkomsten een bouwkundige keuring staat opgenomen.

Koper krijgt dan de gelegenheid om binnen een overeen te komen periode een bouwkundige keuring uit te voeren en naar aanleiding van de uitkomst, de koopovereenkomst eventueel te ontbinden.

Dit is bedoeld om in de huidige (overspannen) markt kopers te beschermen tegen een al te overhaaste beslissing.

De keuring kan alleen uit de overeenkomst worden gehaald als koper die niet nodig vindt of als verkoper die niet toestaat. Het voorbehoud moet dan worden doorgestreept, verwijderen mag niet.

Ook het voorbehoud van financiering zit standaard in de modelovereenkomst. Mocht koper binnen een vastgestelde periode (meestal 6 weken) geen passende financiering (aantoonbaar) kunnen vinden, kan de koopovereenkomst door koper worden ontbonden.

Na het tekenen van een koopovereenkomst, heeft koper wettelijk 3 dagen bedenktijd.

Er hoeft dan geen ontbindende voorwaarde te worden ingeroepen, maar koper kan zich bedenken en afzien van de koop. Dit moet uiteraard wel binnen de bedenktijd schriftelijk aan verkoper worden bekend gemaakt.

Ook kunt u op ons kantoor terecht voor het maken van een koopovereenkomst. In deze koopovereenkomst kan ook het voorbehoud van een bouwtechnische keuring worden opgenomen.

Uiteraard kunt u ook voorafgaand aan de ondertekening van uw koopovereenkomst, deze door ons laten beoordelen.

Wij adviseren u graag over de aankoop van uw woning en wat daar bij komt kijken.