Maak een levenstestament!

Met een levenstestament houdt u grip op uw leven, ook wanneer u zelf daartoe mentaal niet meer in staat bent. Een levenstestament stelt u dus op bij leven wanneer u nog volledig toerekeningsvatbaar bent. Bent u op leeftijd, dan lijkt de noodzaak groter. Maar ook wanneer u nog jong bent en midden in het leven staat, is een levenstestament raadzaam. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje.

Wat kunt u met een levenstestament regelen?

Tijdens leven kan een situatie ontstaan waarin u zelf niet meer kunt beslissen. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of in de situatie dat u in coma raakt na een ongeval. Als u niets heeft geregeld moeten bijvoorbeeld familieleden via de kantonrechter bewind over uw vermogen aanvragen, zodat duidelijk is wie uw belangen mag behartigen. Met het levenstestament regelt u zelf wie uw gemachtigde is. U legt zelf vast wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Bevoegdheden op medisch gebied

Indien uw wensen op medisch gebied niet zijn vastgelegd, is het niet automatisch zo dat ouders of echtgeno(o)t(e) en/of kinderen keuzes mogen maken en met artsen kunnen overleggen. In het levenstestament kunt u toestemming geven voor het verrichten van medische behandelingen. Voorbeelden daarvan zijn de euthanasieverklaring of een behandelgebod of behandelverbod. Ook kunt u opnemen wie inzage mag hebben in uw medische gegevens.

Vermogensbeheer

U kunt in uw levenstestament één of meerdere personen bevoegdheden toekennen zodat zij uw financiële zaken kunnen regelen. Belangrijk is dat de taken en bevoegdheden duidelijk en uitgebreid zijn omschreven. Daarbij kunt u denken aan een bevoegdheid om wel of niet aan een goed doel te schenken of aan kinderen. Uw bank kan vervolgens in de administratie verwerken wie uw gemachtigde(n) is/zijn. De administratie van de meeste banken maakt het helaas niet mogelijk om beperkingen vast te leggen. Denk daarbij aan een beperking waarbij een kind een betaling tot 1.000 euro zelfstandig mag doen en boven dit bedrag altijd met een ander kind moet handelen.

Landelijk register

Dröge Notariaat / Estate Planning heeft kennis van en ervaring met het opstellen van levenstestamenten. U krijgt van ons een goed advies wat verstandig is om vast te leggen. Uw wens is ons uitgangspunt. Het levenstestament laten we registeren in een landelijk register zodat artsen, rechters en notarissen kunnen zien of u een levenstestament heeft. Op die manier is uw levenstestament altijd terug te vinden en bent u gegarandeerd dat uw wensen opgevolgd worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Maak een vrijblijvende afspraak en wij helpen u verder.