Notariële volmacht

In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. U legt gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt. Verder geeft u aan wanneer de volmacht ingaat en bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Dat kan een notaris zijn. 

Taken vertrouwenspersoon
U kunt helemaal zelf bepalen welke taken in de volmacht komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

  • het regelen van bankzaken;
  • het beleggen van vermogen;
  • de verkoop van uw woning;
  • het vestigen van een hypotheek;
  • het aanvaarden of verwerpen van erfenissen;
  • het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden.

Bescherming tegen financieel misbruik
Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen en bepalen dat zij geregeld met elkaar overleggen. Leg de administratie op een plek die bij al deze personen bekend is. In de volmacht kunt u ook opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek verantwoording moet afleggen aan de notaris.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl