Verkoop van een huis uit een nalatenschap

Wanneer een woning of ander vastgoed onderdeel is van de nalatenschap vergt dat bijzondere aandacht.
Als een huis deel uitmaakt van een nalatenschap, is verkoop, en daarna de juridische levering, vaak niet eenvoudig. Er moet uitgezocht worden wie de erfgenamen zijn van de overledene of wie de executeur is. Immers, de executeur alleen of de executeur tezamen met de erfgenamen is bevoegd tot overdracht van de woning. De medewerkers van Dröge notariaat/ estate planning kunnen dit onderzoek voor u uitvoeren.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl