Verdeling

Het verdelen van de gezamenlijke goederen (bijvoorbeeld de woning) na echtscheiding of beëindiging van de samenwoning.

Indien u gehuwd bent, kunt u samen of alleen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Indien de beschikking van de rechtbank met betrekking tot de echtscheiding bij de burgerlijke stand wordt ingeschreven, bent u gescheiden.

Het is verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de goederen en schulden, de alimentatie, de zorg voor eventuele kinderen en de pensioenrechten. De overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd, noemen we een convenant en wordt opgemaakt door een advocaat.

Nadat de afspraken zijn vastgelegd en de beschikking is ingeschreven, moet er uitvoering worden gegeven aan die afspraken. De goederen moeten verdeeld worden. Roerende zaken (zoals inboedel) kunt u samen verdelen. Voor de verdeling van onroerende zaken eist de wet een notariële akte.

Na de echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning, deelt u de woning in een akte van verdeling toe aan een van de eigenaren. Zoals hiervoor al vermeld, wordt de akte van verdeling door de notaris opgemaakt. De toedeling is in principe vrij van overdrachtsbelasting. De lening wordt overgenomen door de verkrijger van de woning, waarbij ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid verleend wordt aan de vervreemdende eigenaar. De eigenaren kunnen ook samen de lening aflossen, waarna de verkrijger van de woning weer een nieuwe lening aangaat. Uiteraard is het ook mogelijk dat de woning door de eigenaren samen wordt verkocht, dan is er geen akte van verdeling nodig.

Het is mogelijk om voor de ondertekening van de akte een van onze medewerkers te machtigen om namens u de akte te tekenen. U hoeft dan niet in persoon bij de ondertekening van de akte van verdeling aanwezig te zijn.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl