Testamenten

Vraag een echtpaar wat voor testament ze hebben en het antwoord zal bijna altijd zijn: ”een langstlevende testament”. Als je verder vraagt naar welk langstlevende testament ze dan hebben, omdat er meerdere soorten zijn, dan moeten ze bijna altijd het antwoord schuldig blijven. Met andere woorden: voor de meeste mensen is het volstrekt onduidelijk wat voor testament ze hebben. 

Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal langstlevende testamenten.

Wettelijke verdeling
In een testament kan het wettelijk erfrecht worden bevestigd. Aanpassing aan de wensen van de testateurs is in beginsel mogelijk. Via de wettelijke verdeling wordt de langstlevende automatisch enig eigenaar van de nalatenschap

Quasi wettelijke verdeling
Omdat de wettelijke verdeling niet erg flexibel is, is er in de praktijk een testament gemaakt dat weliswaar gebaseerd is op de wet, maar waarbij de nadelen van de wettelijke verdeling worden opgeheven en fiscale voordelen kunnen worden behaald. Ook bij dit testament wordt de langstlevende enig eigenaar van de nalatenschap.

Ouderlijke boedelverdeling
Deze testamentvorm kan onder de huidige wetgeving niet meer opgesteld worden, maar werd veel gebruikt vóór 2003. Dit testament heeft model gestaan voor onze huidige wettelijke regeling. Via dit testament wordt de langstlevende enig eigenaar van de nalatenschap.

Vruchtgebruik
Via een vruchtgebruiktestament krijgt de langstlevende alleen de inkomsten van de nalatenschap en niet de eigendom. Veelal is dan ook de medewerking van de kinderen nodig wanneer er dingen geregeld moeten worden. Met name de vruchtgebruiktestamenten van voor 1992 beperken de zelfstandigheid van de langstlevende aanzienlijk.

Tweetrapstestament (door ons genoemd: het radarmodel)
Bij dit testament wordt de langstlevende benoemd tot enig erfgenaam en worden de kinderen onterfd. Wanneer de nalatenschap lager dan globaal € 600.000,= is, zal er geen erfbelasting verschuldigd zijn vanwege de vrijstelling van de langstlevende. De kinderen zijn in zo'n testament onterfd en komen pas aan bod na het overlijden van de langstlevende.

Welke testamentvorm voor u het meest geschikt is, hangt af van een aantal factoren zoals uw wensen, uw familiesamenstelling, uw vermogen, of u een onderneming heeft en bijvoorbeeld uw leeftijd. De juiste vorm van het testament kunnen wij alleen bepalen nadat wij uw gezinssituatie en wensen in kaart hebben gebracht.

Is het een aantal jaren geleden dat u een testament heeft gemaakt of heeft u misschien geen testament? Maak een afspraak en in een eerste gratis en vrijblijvend gesprek kunnen wij samen met u bepalen wat de inhoud van uw testament moet worden.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl