Splitsing in appartementsrechten

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel in een flatgebouw, dat de bevoegdheid geeft tot het gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.

Appartementsrecht
Iedere appartementseigenaar is voor een bepaald gedeelte eigenaar van het gehele gebouw en niet van een bepaalde flat. Iedere eigenaar van een appartementsrecht is derhalve (mede-)eigenaar van onroerend goed, dat wettelijk volkomen gelijk staat met een eigen woonhuis; beide soorten eigendom worden in dezelfde registers vermeld. Het appartementsrecht kan dan ook normaal met hypotheek worden belast. Omdat de appartementseigenaar van een gedeelte van het gehele gebouw eigenaar is, moet hij ook voor een gedeelte de lasten en de onderhoudskosten van het gehele gebouw dragen.

Vereniging van eigenaren
De gezamenlijke eigenaren van een dergelijk flatgebouw zijn lid van een vereniging van eigenaren, die tot doel heeft de gemeenschappelijke belangen van die eigenaren te behartigen. Tot de vergaderingen van de vereniging heeft iedere eigenaar toegang. Hij kan er het woord voeren en zijn stem uitbrengen en dus voorstellen goed- of afkeuren.
Het bestuur van de vereniging moet er onder meer voor zorgen dat de eigenaren op tijd hun aandeel in de gezamenlijke lasten en onderhoudskosten betalen. Tot de lasten behoren tevens de jaarlijks te betalen premies voor de verzekeringen van het gebouw, want het gebouw behoort in zijn totaliteit verzekerd te zijn.
De splitsing van een gebouw met grond en verdere toebehoren moet bij notariële akte gebeuren. Die akte moet volgens de wet aan allerlei voorschriften voldoen. Eén daarvan is dat bij de akte een tekening moet worden gevoegd waarop duidelijk is aangegeven uit welke appartementsrechten het gebouw precies bestaat, terwijl dan in de akte nauwkeurig moet worden vermeld tot welk appartementsrecht het gebruik van iedere wooneenheid behoort.

Afspraken in de akte
De bewoners van een gebouw vormen min of meer een aparte gemeenschap. Het is dan ook logisch dat de meeste splitsingsakten aan de eigenaren een beperkt recht van inspraak geven bij de komst van een nieuwe bewoner. Die inspraak zal meer effect hebben naarmate het gebouw kleiner is. Daarentegen zal het de eigenaar die op de uiterste westhoek van een heel groot gebouw woont, weinig interesseren wie er honderd meter verder de uiterste oosthoek van het gebouw gaat betrekken.
Het feit dat de bewoners van een gebouw een aparte gemeenschap vormen, heeft nog een consequentie: de akte moet namelijk een regeling inhouden voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, zoals hallen, trappen en trappenhuizen. Anders zou de mogelijkheid kunnen bestaan, dat een bewoner zich teveel vrijheden ten aanzien van die ruimten zou aanmatigen. Dit geldt ook voor het gebruik van de woningen: de bewoners mogen elkaar geen onnodige overlast bezorgen, bijvoorbeeld door harde muziek na twaalf uur 's avonds.

In sommige gemeenten is voor het splitsen van een gebouw een vergunning vereist.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl