Afwikkeling nalatenschappen

Een overlijden brengt veel emoties met zich mee. Zeker in het begin is de zakelijke afwikkeling van een nalatenschap niet de eerste prioriteit. Toch zal vrij snel blijken dat een aantal zaken geregeld moet worden.

In vele gevallen moeten er keuzes gemaakt worden bij de afwikkeling van een nalatenschap. Hierbij kunt u denken aan de omvang van de te betalen erfbelasting (in veel gevallen is dit beïnvloedbaar), een keuze voor volledige eigendom voor de langstlevende of bijvoorbeeld vruchtgebruik. Misschien moeten er bestanddelen naar de kinderen? Wie gaat de nalatenschap afwikkelen? Allemaal opties die zorgvuldig afgewogen en bekeken moeten worden.

Ook zal een aantal praktische zaken geregeld moeten worden zoals:

  1. de aanvaarding dan wel verwerping van de erfenis;
  2. het deblokkeren van de bankrekeningen: verklaring van erfrecht/executele;
  3. het regelen van een nabestaandenpensioen;
  4. het regelen van de uitkeringen uit levensverzekering die wellicht een deel van de hypothecaire schuld moet aflossen;
  5. aangifte erfbelasting indienen;
  6. (notariële) akte van verdeling of vaststelling erfdelen maken;
  7. tenaamstelling van bankrekeningen omzetten.

U kunt de administratieve afwikkeling van een nalatenschap (grotendeels) zelf afhandelen. Voor de afwikkeling van de juridische kant van een nalatenschap kunt u het beste een notaris inschakelen, aangezien het veelal een complexe aangelegenheid is . Wij zullen de diverse mogelijkheden met u bespreken en een stappenplan met u opstellen.

Niet afgewikkelde nalatenschappen
In het verleden zijn er veel nalatenschappen niet afgewikkeld. Stelt u zich de volgende situatie voor:

Eén van uw ouders is overleden. Hij/zij had een testament, bijvoorbeeld een ouderlijke boedelverdeling. Uw langstlevende ouder heeft van de notaris een verklaring van toedeling of erfrecht gekregen en daarmee was de nalatenschap afgewikkeld. Nu, 15 jaar later, overlijdt de langstlevende van uw ouders. Het vermogen dat de langstlevende dan achterlaat, vererft naar de kinderen, maar zij hoeven in beginsel niet over het gehele vermogen erfbelasting te betalen. Na het eerste overlijden hebben de kinderen namelijk een vordering gekregen ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag ontvangen de kinderen nu bij het tweede overlijden onbelast uit het vermogen dat de langstlevende achterlaat. Van belang is dan dat u weet hoe groot die vordering is.

Nu een langstlevende ouder nog leeft, kunt u makkelijker achterhalen wat er destijds gebeurd is. Dat leggen wij vast in een notariële akte zodat later, na het overlijden van de langstlevende ouder, vast staat welk deel onbelast naar de kinderen zal vererven.
Kortom, het volledig afwikkelen van een nalatenschap is van essentieel belang om te voorkomen dat er later teveel erfbelasting betaald wordt.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl