Tweetrapstestament, let op de jaarlijkse opgaveplicht

Geplaatst op: 17 januari 2018

Een tweetrapstestament is een testament waarbij de maker van het testament – zoals het woord al aangeeft – twee keer zijn nalatenschap regelt. Eén keer als hij zelf overlijdt, en nog een keer als zijn erfgenaam overlijdt terwijl hij nog wat over heeft uit de erfenis.

Veel ouders vragen hun notaris bijvoorbeeld om deze testamentvorm toe te passen als ze zeker willen weten dat hun erfenis via de kinderen bij de kleinkinderen belandt, en niet bij een schoonzoon of schoondochter. Maar ook na een echtscheiding is het een mooi middel om te zorgen dat een erfenis niet via de kinderen naar een ex vererft.

Als er een tweetrapstestament is gemaakt, dan moet er na het eerste overlijden wel administratie gevoerd worden. Veel mensen vinden dat vervelend en vallen over de jaarlijkse plicht om een overzicht van het vermogen te geven aan de uiteindelijke ontvanger. Voor de uiteindelijke ontvanger is het jaarlijkse overzicht heel zinvol. Hij kan zien wat er in de plaats gekomen is van de oorspronkelijke erfenis, bijvoorbeeld als met het spaargeld een huis is aangekocht. Maar hij kan ook zien of er geen schenkingen worden gedaan, terwijl dit bijvoorbeeld verboden is in het testament.

Ook de rechtbank Gelderland bevestigde onlangs dat een stiefmoeder aan haar stiefzoon jaarlijks een overzicht van de erfenis moest toezenden, nu de overleden echtgenoot en vader hen met een tweetrapstestament had achtergelaten.

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van een tweetrapstestament? Wij maken graag een afspraak met u.

Bron: Notamail, 16 januari 2018, 13/Rb. Gelderland 11 oktober 2017, nr C/05/316273 / HZ ZA 17-106 (RBGEL:2017:6592).

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl