Een tweede gemachtigde in uw levenstestament

Geplaatst op: 06 december 2017

Het belang van een levenstestament is inmiddels al bij veel mensen doorgedrongen. Door een levenstestament te maken regelt u tijdig wie uw belangen waarneemt, als u in de toekomst tijdelijk of definitief zelf niet meer in staat bent dat te doen. Denk aan een ongeval of bijvoorbeeld dementie.

Veel mensen wijzen één persoon aan als gemachtigde in hun levenstestament, heel vaak de echtgenoot. Maar als de echtgenoot zelf ook niet meer in staat is om zaken te regelen, moet er alsnog iemand anders aangewezen worden. Op dat moment bent u afhankelijk van de mening van de mensen om uw heen en vooral: van de rechter, die bepaalt wie er tot bewindvoerder en mentor wordt benoemd.

Een dergelijk geval speelde onlangs bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Omdat de aangewezen echtgenoot de belangen van zijn vrouw niet goed waarnam, stapten de kinderen naar de rechter. Volgens de rechter werden de belangen van de vrouw door het levenstestament niet voldoende beschermd. Er hadden zich problemen voorgedaan bij de keuze van een verzorgingstehuis, de betaling en inrichting van haar kamer, de wijze van haar verzorging en de opvolging van dieetadviezen en aanwijzingen van de behandelende artsen. Daarnaast is er discussie over overboeking van grote bedragen en is door de echtgenoot volmacht gegeven aan een kleinzoon om namens hem de belangen van zijn vrouw te behartigen.

Door de inmiddels ernstig verstoorde familieverhoudingen vindt de rechter het levenstestament niet langer geschikt om de zorg voor de moeder van het gezin te waarborgen. Zij bevindt zich tenslotte in een afhankelijke positie. Daarnaast vraagt het Hof zich af of zij bij het maken van het levenstestament heeft gewild dat haar kleinzoon haar gemachtigde zou worden. De rechter benoemt uiteindelijk een professionele bewindvoerder om de belangen van de vrouw waar te nemen.

Wilt een dergelijke situatie voorkomen? Maak dan gebruik van alle mogelijkheden die het levenstestament u biedt! U kunt naast een eerste gemachtigde nog een opvolgend gemachtigde benoemen en als u wilt zelfs een derde en een vierde. Ook is het mogelijk om aan te geven wie u als bewindvoerder of mentor wilt laten benoemen als dat onverhoopt nodig mocht zijn. U heeft dan niet alleen zelf alle zeggenschap, u voorkomt ook onnodige onenigheid tussen familieleden die allemaal het beste met u voor hebben maar elk iets anders willen.

Voor het maken van een levenstestament of het aanpassen van uw bestaande levenstestament kunt u uiteraard bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak op ons kantoor. Wij voeren overigens ook besprekingen aan huis.

Bron: Notamail, 1 december 2017, nr 301, Hof Arnhem-Leeuwarden 23 november 2017, nr 200.214.150/01 (GHARL:2017:10353).

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl