Geen erfenis en wel belasting betalen

Geplaatst op: 22 november 2017

Als een ouder overlijdt kan er sprake zijn van een langstlevendenregeling in een testament of volgens de wet. Kinderen moeten dan wachten op hun erfdeel. Op die manier kan de langstlevende ouder ongestoord doorleven.

Om te voorkomen dat de kinderen – die nog niks in handen hebben gekregen - wel een aanslag erfbelasting en inkomstenbelasting ontvangen, zijn er regelingen getroffen in de belastingwetten. De erfbelasting moet door de langstlevende voorgeschoten worden, en ook de inkomstenbelasting komt voor rekening van de langstlevende.

Ook als iemand overlijdt en een vruchtgebruiktestament achterlaat, valt die situatie tegenwoordig onder de regeling. Toch speelde er onlangs een geval bij het Hof Arnhem-Leeuwarden waarbij de rechter oordeelde dat er geen sprake meer was van een vruchtgebruik zoals in het testament omschreven. De langstlevende en haar vijf kinderen hadden namelijk samen een andere regeling afgesproken en laten vastleggen. Ondanks dat de kinderen nog geen erfdeel in handen hadden moesten zij van de rechter toch inkomstenbelasting betalen over hun deel dat nog bij hun moeder in gebruik was.

Is er in uw situatie ook sprake van een langstlevendentestament, maak dan voordat u afwijkende regelingen gaat afspreken, eerst eens een afspraak op ons kantoor. Dit kan vervelende consequenties voor de belastingheffing voorkomen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, nr 16/01059 (GHARL:2017:9607).

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl