Wel of geen schenking bij aangaan huwelijk

Geplaatst op: 01 november 2017

Tijdens Prinsjesdag zijn de nieuwe Belastingplannen bekend gemaakt. Daarin wordt voorgesteld om bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden volgens een vast criterium te beoordelen of een echtgenoot wordt bevoordeeld en er sprake is van een schenking.

Volgens de staatssecretaris kan een algehele gemeenschap van goederen altijd zonder schenkingsrecht worden aangegaan. Bij het aangaan van een beperkte huwelijksgemeenschap is soms wel schenkbelasting verschuldigd. Om meer duidelijkheid te krijgen wordt in het voorstel een zogenaamde ‘fictieve schenking’ ingevoerd: Er moet schenkbelasting betaald worden indien het aandeel van de minstvermogende partner in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende partner in het totale vermogen toeneemt. Wat meer wordt ontvangen, wordt als schenking aangemerkt.

Het nieuwe voorstel kan ook tot heffing leiden als in de huwelijkse voorwaarden wordt afgesproken dat na scheiding de partners anders verdelen dan 50/50.

De wetsvoorstellen zijn nog niet ingevoerd, en kunnen ook nog wijzigen, maar mocht u al vragen hebben, schroomt u dan vooral niet om contact op te nemen.

Bron: Kamerstuknummer: 34 786.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl