Eigen woning op agenda nieuwe kabinet

Geplaatst op: 01 november 2017

Het nieuwe kabinet gaat verder met maatregelen rond het eigen huis. Aftrek van hypotheekrente, bijtelling van eigenwoningforfait en inkomensnormen voor het krijgen van een hypothecaire geldlening worden aangescherpt.

Het tarief waartegen hypotheekrente van de belasting kan worden afgetrokken wordt tot 2020 met een half procent per jaar afgebouwd van nu 50% tot 49% in 2019. Daarna gaat het met grote jaarlijkse stappen van 3% naar (het laagste belastingtarief van) 36,93% in 2023. Deze lastenverhoging wordt deels gecompenseerd door lagere inkomstenbelasting en deels door een lager eigenwoningforfait.

Wie nu geen of slechts een kleine eigenwoningschuld heeft, is nu vrijgesteld van bijtelling van het eigenwoningforfait. Dat voordeel wordt over een termijn van dertig jaar geleidelijk helemaal afgeschaft.

Op dit moment wordt de maximale hypotheek berekend over de laagste van twee grenzen, namelijk de inkomensnorm en de marktwaarde van het huis. Nu nog bedraagt de maximale hypotheekhoogte 101% van deze laagste grens, volgend jaar is dat 100%. Verdere verlaging wordt in het regeerakkoord uitgesloten om de toegang van starters op de woningmarkt voldoende kansen te blijven geven.

Bron: TaxLive 12/10/17 / Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl