Rechtbank kan stichtingsbestuurder ontslaan

Geplaatst op: 01 november 2017

Als een bestuurder in strijd handelt met de wet of de statuten van een rechtspersoon – bijvoorbeeld een stichting – of zich schuldig maakt aan wanbeheer, kan die bestuurder door de rechter ontslagen worden. Meestal komt het niet zo ver, omdat dergelijke situaties binnen de stichting worden opgelost met het vertrek van de bestuurder. Soms wil de betreffende bestuurder daar niet van weten. De rechter kan dan uitkomt bieden.

Dit soort problemen kunnen zich voordoen als een bestuurder eigenzinnig handelt en zich niet houdt aan een in de statuten afgesproken vertegenwoordiging van de stichting door minimaal twee gezamenlijk handelende bestuurders. Onlangs speelde een dergelijke zaak waarbij één bestuurder wel erg ver ging en namens de stichting een geldlening met hypotheekstelling aanging, de statuten wijzigde, gebruikersovereenkomsten aanging voor onroerend goed van de stichting en de gebruikers van dat onroerend goed bij de Kamer van Koophandel inschreef als rechtspersoon-bestuurders van de stichting.

Uiteraard riep dat weerstand op bij de overige bestuurders. Zij vroegen der rechter om deze eigenzinnig handelende bestuurder te ontslaan.

De rechter maakte korte metten met de alleen handelende bestuurder. Hij heeft in strijd met de statuten gehandeld en ook nog – omdat hij de overige bestuurders overal buiten liet – in strijd met de wet. De wet schrijft voor dat een behoorlijk bestuurder zijn medebestuurders informeert. De rechter schorste de betreffende bestuurder, en ook de drie benoemde rechtspersoon-bestuurders. De overige bestuursleden werden tot tijdelijk bestuurders benoemd. Nader onderzoek moet uitwijzen of de schorsing ook leidt tot ontslag.

Wilt u meer weten over de rechten en plichten van een bestuurder van een vereniging, stichting en dergelijke? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 12/10/17 2017/0825 ECLI:NL:RBAMS:2017:2823.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl