Huwelijk nietig door dementie

Geplaatst op: 11 oktober 2017

In het beginstadium van dementie, is het voor de buitenwereld lang niet altijd duidelijk dat er sprake is van de ziekte. Iemand kan dan vaak nog een adequate indruk maken en een – zij het soms oppervlakkig - gesprek voeren.

De rechtbank, en ook het Hof in hoger beroep, verklaarden onlangs een huwelijk nietig, omdat achteraf, door een deskundigenonderzoek, was komen vast te staan dat de dame in kwestie tijdens de huwelijkssluiting al niet meer in staat was om te overzien wat zij deed. De man verweert zich nog en zegt dat hij nooit iets van de dementie heeft gemerkt. Maar de rechter verklaart het huwelijk nietig, en zelfs met terugwerkende kracht omdat de rechter vindt dat de man niet te goeder trouw is geweest. Door de terugwerkende kracht is er nooit sprake geweest van een gemeenschap van goederen en kan de man dus geen aanspraak maken op goederen van de vrouw.

Volgens de rechter past ook het door de vrouw gemaakte testament totaal niet bij de eerder in haar leven gemaakte keuzes en de relatie die zij met haar kinderen had tot twee maanden voor het huwelijk. Zij sloot haar kinderen uit en benoemde haar man tot enig erfgenaam en bij zijn vooroverlijden een goede vriend van de man.

Omdat de rechter de man niet te goeder trouw acht, moet de man de kosten van het deskundigenonderzoek betalen.

Heeft u twijfels of iemand in uw omgeving nog wel een akte kan tekenen. Wij lichten u graag voor over de voor deze situatie bestemde procedures.

Bron: Notamail 6 oktober 2017, nummer 253.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl