Koop en levering

Bent u van plan een huis te kopen?

Wij begeleiden u gedurende het gehele traject van het tekenen van de koopovereenkomst tot het tekenen van de akte van levering.
Wij kunnen de koopovereenkomst voor u opstellen of de door u zelf opgemaakte koopovereenkomst beoordelen. Door onze ervaring op dit gebied worden eventuele bijzonderheden in voorgaande akte(n) met betrekking tot de aan te kopen woning snel gevonden en direct besproken met de koper. Ook doen wij verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld of wel de daartoe bevoegde personen de koopovereenkomst tekenen.

U wordt eigenaar van de woning door het tekenen van de door gespecialiseerde medewerkers van de notaris opgemaakte akte van levering en de inschrijving van een afschrift van die akte in de openbare registers gehouden door het Kadaster. Na het tekenen van deze akte worden de sleutels van de woning aan u overgedragen en kunt u aan de slag in uw nieuwe woning.

De aankoop van een woning wordt meestal gefinancierd door een bank of een andere financiële instelling. Voor het opmaken van de hypotheekakte ontvangen wij de opdracht rechtstreeks van de bank c.q. hypotheekverstrekker.

Het tekenen van de akte van levering en de hypotheekakte kan plaatsvinden op ons moderne kantoor vlakbij het Velperbroekcircuit in Arnhem of in het huis dat u heeft aangekocht. Dat laatste uiteraard alleen indien de agenda van de notaris of haar waarnemer dat toelaat.

Verder adviseren wij op het gebied van omzet- en overdrachtsbelasting met betrekking tot onroerende zaken. Indien nodig vragen wij een fiscaal specialist om ons bij te staan en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Via ons netwerk hebben wij contact met fiscale adviseurs in Nederland, maar bijvoorbeeld ook met adviseurs die hun werkgebied hebben in Frankrijk of Zwitserland.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl