Hypotheek

Het lenen van geld met een registergoed als onderpand.

Voor financiering van uw nieuwe woning kunt u een lening aanvragen bij bijvoorbeeld een bank of andere financiële instelling. Deze instelling wil voor het uitlenen van geld de zekerheid hebben dat u die lening ook gaat terugbetalen. Die zekerheid geeft u de bank in de vorm van het in onderpand geven van uw woning.

Als u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoet, mag de instelling uw huis verkopen. Die zekerheid zorgt er ook voor dat u een lagere rente betaalt dan voor een lening zonder onderpand (consumptief krediet).

De bank verlangt ook dat u een deugdelijke opstalverzekering afsluit en vaak ook een overlijdensrisicoverzekering.

Gaat u de woning verhuren, dan moet u daarvoor toestemming vragen bij de bank.

Enkele begrippen die in een hypotheekakte worden gebruikt:

  • parate executie: indien u de rente en aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen, zal de bank u gaan aanmanen. Vervolgens zal de incasso uit handen gegeven worden aan een deurwaarder en tot slot zal een rechter de financiële instelling toestemming geven op uw woning te executeren. Dat wil zeggen dat uw woning - met inachtneming van de hiervoor vastgelegde procedures - door de financiële instelling openbaar wordt verkocht. Uit de opbrengst mag zij, met voorrang, het bedrag halen ter grootte van uw schuld aan haar. Deze voorrang houdt in, dat de financiële instelling als eerste aan bod komt indien er sprake is van andere schuldeisers;
  • zekerheidstelling: u leent geld van de bank en de bank wil graag van u - als tegenprestatie - zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op het onderpand. U stelt dus met een hypotheek de terugbetaling van de lening zeker;
  • hypotheekgever: u bent hypotheekgever, want u geeft zekerheid, met uw woning als onderpand, aan de financiële instelling;
  • hypotheeknemer: de financiële instelling is hypotheeknemer, aangezien zij de zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op uw woning nemen;
  • onderpand: de woning of het bedrijfspand waarop u hypotheek verleend;
  • woonplaatskeuze: u kiest woonplaats bij ons op kantoor. Dat betekent dat instanties zich met een vraag aan u kunnen wenden tot ons kantoor, aangezien u bij ons woonplaats heeft gekozen. Indien nodig nemen wij dan weer contact met u op;
  • pandrecht: naast een hypotheek op uw woning of bedrijfspand, wil een financiële instelling vaak nog extra zekerheid. Een veel voorkomende vorm van extra zekerheid voor de financiële instelling is een pandrecht op de roerende goederen die bij uw woning horen (aangezien deze niet onder de hypotheek kunnen worden gevat). Ook is het mogelijk om een pandrecht te verlenen op uw bankspaarrekening of uw polis van levensverzekering. Een pandrecht is ook een zekerheidsrecht;
  • beheers- en ontruimingsbeding: als u tekort schiet in uw verplichtingen jegens de financiële instelling, mag de instelling -indien de rechter daarvoor machtiging verleent- het onderpand in beheer nemen indien dat met het oog op executie vereist is;
  • huurbeding: u mag niet zonder schriftelijke toestemming van de financiële instelling het onderpand verhuren, verpachten of anderszins in gebruik af staan;
  • beding van niet-verandering: in een hypotheekakte wordt het u - zonder schriftelijke toestemming van de financiële instelling - verboden om de inrichting, gedaante of bestemming van het onderpand te veranderen, aangezien dit vaak (negatieve) invloed heeft op de waarde van het onderpand.

Dröge Foundation

Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Dröge foundation

Twitter

13 Feb
Aangifte schenk- of erfbelasting 2017 ingediend? Aanslag laat nog wel even op zich... bit.ly/2C7ARdC pic.twitter.com/5366zpIdzC

Dröge notariaat / estate planning

Meander 551, 6825 MD Arnhem
Postbus 2228, 6802 CE Arnhem
026 384 2200
info@notarisdroge.nl